Geen strengere regels recreatief vliegen

31 mei 2018Dronetechnologie

Regels recreatief vliegen soepeler dan beroepsmatig vliegen

Dinsdag verscheen op NOS het bericht dat er geen strengere regels komen voor het recreatief vliegen met drones. Het vreemde is dat er op dit moment voor beroepsmatig vliegen onder de zogenaamde minidroneregeling (ROC light, voor drones tot en met 4 kg) strengere regels gelden dan voor recreatief vliegen. Zo mag je onder ROC light niet hoger dan 50 meter (versus 120 m recreatief), 100 meter ver (versus ‘in zicht’ voor recreatief) en 50 meter afstand van aaneengesloten bebouwing, voer- en vaartuigen, mensmenigtes. Deze laatste geldt ook voor recreatief vliegen maar de norm van 50 m afstand is in de regeling voor recreatief vliegen minder scherp gesteld. In de wet staat dat de vlucht niet boven mensenmenigten, bebouwde kom etc. mag worden uitgevoerd. Naar mijn mening wordt het hoog tijd dat de regels voor ROC light niet strenger zijn dan die voor recreatief vliegen. De professionele vliegers hebben een opleiding gevolgd en zijn goed op de hoogte van zowel de wetgeving als de risico’s  van het vliegen met een drone.
Lees meer

Drones en de komst van 5G

27 februari 2018Dronetechnologie

5G, de opvolger van het huidige 4G netwerk zal naar verwachting een revolutie teweeg brengen op vele terreinen. 5G zal waarschijnlijk vanaf 2020 beschikbaar zijn in Nederland, maar op dit moment worden er al verschillende zogenaamde use cases uitgetest. Denk daarbij aan autonoom rijden van voertuigen, toepassingen in de gezondheidszorg (diagnoses op afstand), landbouw (precision farming) en virtual reality. Drones zullen bij verschillende toepassingen een rol gaan spelen. De voordelen die 5G gaat bieden zijn onder andere:

Betrouwbaarder en stabieler internet.
Efficiënter gebruik van het netwerk en dus meer gelijktijdige gebruikers.
Hogere snelheden en grotere datavolumes.
Communicatie tussen miljoenen apparaten (IOT).
Minimale reactietijd ofwel low latency.
Lees meer

Droneontwikkelingen komen in een stroomversnelling

20 januari 2018Dronetechnologie

Zoals met veel technologische ontwikkelingen, lijkt ook het aantal toepassingen van drones in een stroomversnelling te komen. Iedereen kent ongetwijfeld de luchtfoto of –film en waarschijnlijk ook nog wel de inspectie van kunstwerken zoals bruggen, antennesystemen en windmolens. Lees meer