Regels recreatief vliegen soepeler dan beroepsmatig vliegen

Dinsdag verscheen op NOS het bericht dat er geen strengere regels komen voor het recreatief vliegen met drones. Het vreemde is dat er op dit moment voor beroepsmatig vliegen onder de zogenaamde minidroneregeling (ROC light, voor drones tot en met 4 kg) strengere regels gelden dan voor recreatief vliegen. Zo mag je onder ROC light niet hoger dan 50 meter (versus 120 m recreatief), 100 meter ver (versus ‘in zicht’ voor recreatief) en 50 meter afstand van aaneengesloten bebouwing, voer- en vaartuigen, mensmenigtes. Deze laatste geldt ook voor recreatief vliegen maar de norm van 50 m afstand is in de regeling voor recreatief vliegen minder scherp gesteld. In de wet staat dat de vlucht niet boven mensenmenigten, bebouwde kom etc. mag worden uitgevoerd. Naar mijn mening wordt het hoog tijd dat de regels voor ROC light niet strenger zijn dan die voor recreatief vliegen. De professionele vliegers hebben een opleiding gevolgd en zijn goed op de hoogte van zowel de wetgeving als de risico’s van het vliegen met een drone.

ROC light versoepeld?

Het kabinet kijkt nu of de regels voor ROC light kunnen worden versoepeld in lijn met recreatief vliegen. Een en ander heeft te maken met de Europese regelgeving die in de maak is. Daarbij wordt onder andere uitgegaan van een vlieghoogte van 120 meter. De eerder voorgenomen aanscherping in Nederland van de regels voor recreatief vliegen is daarmee van de baan. Door het toenemende aantal incidenten was de roep hierom groot. Het voorkomen van incidenten lijkt mij echter eerder een kwestie van handhaving en betere voorlichting en training dan dat aanscherping van regels noodzakelijk is. Zo zou een korte online training voor recreatieve vliegers geen overbodige luxe zijn. Ik zie nog regelmatig filmpjes voorbij komen die geschoten zijn boven bebouwing of in het donker (15 min voor zonsopgang tot 15 min na zonsondergang is geoorloofd). Meestal onwetendheid verwacht ik en een enkele keer opzet.

Vooruitgang stimuleren

De ontwikkelingen en toepassingen voor drones nemen een enorme vlucht en worden in veel branches inmiddels toegepast. Het is belangrijk dat we de nieuwe technologie en de toepassingen daarvan omarmen. Daarvoor is een goede regelgeving zeer belangrijk. Maar net zo belangrijk is dat we als dronepiloten (beroepsmatig en recreatief) verantwoord vliegen en onze eigen passie niet bedoeld of onbedoeld verpesten door onnodige risico’s te nemen, de wet te overtreden of andere mensen irriteren door het gebruik van drones op ongewenste plaatsen.