5G

5G, de opvolger van het huidige 4G netwerk zal naar verwachting een revolutie teweeg brengen op vele terreinen. 5G zal waarschijnlijk vanaf 2020 beschikbaar zijn in Nederland, maar op dit moment worden er al verschillende zogenaamde use cases uitgetest. Denk daarbij aan autonoom rijden van voertuigen, toepassingen in de gezondheidszorg (diagnoses op afstand), landbouw (precision farming) en virtual reality. Drones zullen bij verschillende toepassingen een rol gaan spelen.

De voordelen die 5G gaat bieden zijn onder andere:

  • Betrouwbaarder en stabieler internet.
  • Efficiënter gebruik van het netwerk en dus meer gelijktijdige gebruikers.
  • Hogere snelheden en grotere datavolumes.
  • Communicatie tussen miljoenen apparaten (IOT).
  • Minimale reactietijd ofwel low latency.

Vierde industriële revolutie

Wat maakt 5G nu zo bijzonder? In vrijwel alle publicaties is te lezen dat de komst van 5G veranderingen met zich mee zal brengen die veel verder gaan dan telecommunicatie. Het beeld dat men schetst is die van een wereld waarbij communicatie op immense schaal kan plaatsvinden. Grote datastromen die met hoge betrouwbaarheid kunnen worden uitgewisseld tussen mensen en machines , mensen onderling en machines onderling (The internet of things). De impact op de maatschappij en de economie zal naar verwachting zeer groot zijn.  Optimalisatie van transport, fabricage, voedselproductie, gezondheidszorg, educatie en cultuur, energie, toegang tot diensten in brede zin en oplossingen voor een verouderende samenleving. Men spreekt vaak van een vierde industriële revolutie.  Algemeen wordt aangenomen dat 5G de ruggengraat zal zijn van de toekomstige (telecommunicatie)infrastructuur en digitale economie.

Low Latency

Een veel gehoorde term bij toekomstige ontwikkelingen als autonoom rijden, smart transport, Virtual Reality (VR), Artificial Intelligence (AI), big data, geautomatiseerde agrarische bedrijfsvoering of meer algemeen smart industries en IOT is ‘low latency’. Dit betekent dat het voor veel toepassingen noodzakelijk is dat data met minimale vertragingstijd wordt doorgegeven tussen systemen.

Drones

Drone zullen meer en meer worden ingezet voor doeleinden waarvan we nu het bestaan nog niet kunnen vermoeden. Iedereen kent het voorbeeld van drones die pakketjes bezorgen. Maar wellicht waardevoller is de inzet van drones bij bijvoorbeeld search en rescue. Zo lazen we onlangs het voorbeeld dat in Australië drenkelingen werden gered door met een drone reddingsmaterialen ter plaatse te brengen. Ook lopen er al pilots met reanimatieapparatuur die met een drone snel ter plaatse kan worden gebracht en mensenlevens kan redden. De hoeveelheid drones zal een enorme vlucht gaan nemen. De positie en navigatie van deze drones moet accuraat zijn en real time gedeeld kunnen worden met andere deelnemers en bewakers van het luchtruim. Er bestaan inmiddels systemen die dit mogelijk maken. De demonstratie die door Intel tijdens de Olympische spelen werd gegeven met meer dan duizend drones is hiervan een voorbeeld. Drones zullen zelflerend moeten zijn als het gaat om obstakeldetectie, ontwijking en navigatie en al het rekenwerk zal (voor een belangrijk deel) aan boord van de drone zelf plaatsvinden om vervolgens op een betrouwbare manier te worden gedeeld met andere systemen en personen. De komst van 5G zal de mogelijkheid van grootschalige toepassing van drones voor landbouw, search en rescue, logistiek, bewaking, inspectie en nog vele andere toepassingen naar verwachting een verdere boost geven en de ontwikkeling ervan verder stimuleren.